Niania a podatki – jak obliczyć podatek?

mar 30, 2018 przez

Niania a podatki – jak obliczyć podatek?

Jeśli decydujesz się na zawodowe opiekowanie się dziećmi, zadbaj o swoje bezpieczeństwo i przyszłość, zawsze podpisując umowę i precyzyjnie określając wszystkie istotne elementy w niej. Zadbaj o wszystkie kwestie formalne. W niniejszym tekście w skrócie opowiemy o czym trzeba pamiętać. Jeśli chcesz działać jako niania jak obliczyć podatek?

Umowa to podstawa

Umowa między nianią a rodzicami to umowa uaktywniająca, do której stosuje się przepisy umowy zlecenia. Może być ona zawierana między dwoma osobami fizycznymi. Rodzice zobowiązują się do opłacania składek ZUS, a niania rozlicza się samodzielnie. Nie otrzymuje od pracodawców deklaracji PIT i samodzielnie musi zadbać o rozliczenie. Robi się to w rozliczeniu rocznym

Niania jak obliczyć podatek?

Do wynagrodzenia stosuje się koszt uzyskania przychodu, który w przypadku niani wynosi 20% uzyskanego przychodu. Potrąca się wcześniej składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowne i chorobowe, które mogą opłacać rodzice.

W rocznym rozliczeniu przychód z opieki nad dzieckiem klasyfikowany jest jako przychody z innych źródeł. Niania może podjąć jednak decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do stosowanego Urzędu Skarbowego, zgodnie z miejscem zamieszkania.