Jak zatrudnić nianię legalnie? Jakie dokumenty trzeba uzupełnić, żeby zatrudnić legalnie nianię?

lut 21, 2018 przez

Jak zatrudnić nianię legalnie? Jakie dokumenty trzeba uzupełnić, żeby zatrudnić legalnie nianię?

Kiedy już znajdziemy idealną kandydatkę na nianię dla naszego dziecka, warto zadbać również o kwestie formalne, żeby mieć jasną i klarowną sytuację. Jak to zrobić?

Jak zatrudnić nianię legalnie?

Podstawą zatrudnienia jest oczywiście umowa, w tym przypadku o świadczeniu usług. Wiele wzorów można znaleźć na stronach dla rodziców. W jej ramach powinniśmy zawrzeć rodzaj usługi, zakres obowiązków, wymiar godzinowy, stawkę wynagrodzenia oraz czas i formę płatności.

Jak zatrudnić nianię legalnie – kolejne kroki. W następnej kolejności należy udać się do ZUS, gdzie zgłaszamy siebie jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zgłosić nianię jako osobę do ubezpieczenia społecznego na stosownych drukach (ZUS ZFA i ZUS ZUA). Dobrowolnie można również zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie jest to jednak konieczne. Trzeba ponadto złożyć oświadczenie czy jesteśmy jedynym pracodawcą i odprowadzamy wszystkie składki za nianię, czy wyłącznie składki zdrowotne.

Co miesiąc rozlicza się z ZUS składki na ubezpieczenie społeczne. Deklaracje i wpłaty przesyła się do 15 dnia każdego miesiąca. Do końca lutego każdego roku należy przekazywać zatrudnionej osobie zestawienie opłacanych przez nas składek.