Niania Aleksandrów Łódzki. Czym powinna się odznaczać niania wobec rodziców dziecka?

lut 11, 2018 przez

Niania Aleksandrów Łódzki. Czym powinna się odznaczać niania wobec rodziców dziecka?

Dobra niania musi umieć nawiązywać kontakt nie tylko z podopiecznym. Powinna również być w stanie znaleźć wspólny język z rodzicami.

Cechy charakteru, jakie ma dobra niania Aleksandrów Łódzki

Można przeczytać wiele tekstów o tym, jaka powinna być perfekcyjna niania w stosunku do dziecka. Warto też choć trochę pochylić się nad jej relacją z nami, czyli rodzicami malucha. Trudno bowiem mówić o zatrudnianiu do opieki nad naszym małym skarbem kogoś, za kim nie przepadamy.

Jakimi cechami wobec rodziców powinna odznaczać się dobra niania Aleksandrów Łódzki? Przede wszystkim musi być uczciwa, pod wszystkimi względami. Nie dotyczy to wyłącznie kwestii materialnych, ale również szczerej rozmowy, nawet jeśli wydarzyło się coś niedobrego, np. dziecko skorzystało z chwili nieuwagi niani i przewróciło się, nabijając sobie guza. Jesteśmy tylko ludźmi, więc warto po prostu rozmawiać i budować dobre relacje.

Niania musi również mieć świadomość roli, jaką pełni – to znaczy reprezentanta rodziców, który ma za zadanie pod ich nieobecność kierować się nakreślonymi przez nich zasadami wychowywania brzdąca. Nie powinna wprowadzać własnych pomysłów, a tylko pomagać w opiece nad dzieckiem, kierując się rodzajem lojalności wobec nich.