Jak niania płaci podatek? W jaki sposób rozliczać umowę uaktywniającą?

mar 2, 2018 przez

Jak niania płaci podatek? W jaki sposób rozliczać umowę uaktywniającą?

Dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem niani wiąże się z podpisaniem umowy. Jakie obowiązki ciążą na obu stronach?

Co powinno się znaleźć w umowie?

W umowie powinny się znaleźć wszystkie najważniejsze informacje takie, jak zakres obowiązków, harmonogram pracy (ilość godzin tygodniowo), stawka godzinowa oraz określenie formy i czasu rozliczenia. Odpowiednie skonstruowanie treści pozwoli uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i niedopowiedzeń na przyszłość.

Jak niania płaci podatek?

W przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 20 tygodnia życia podpisuje się umowę uaktywniającą, która może być zawiera między dwoma podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Z tego też powodu niania rozlicza się sama.

Rodzice nie są zobowiązani do opłacania za nią zaliczek na podatek dochodowy ani nie mają obowiązku wystawiania i przekazywania niani lub organom podatkowych deklaracji podatkowych. Jak niania płaci podatek? Rozlicza je samodzielnie, zaliczając uzyskane z tytułu tej umowy pieniądze jako przychód z innych źródeł. A przychody takie ulegają opodatkowaniu dopiero podczas rozliczenia rocznego.